Ultrazvukový automobilový parfumovaný difuzér

Ultrazvukový automobilový parfumovaný difuzér

Ultrazvukový vysokofrekvenčný oscilátor využíva ultrazvukovú vysokofrekvenčnú osciláciu na rozprašovanie vody a esenciálneho oleja na ultrajemné častice a rozptyľuje vodnú hmlu do vzduchu prostredníctvom zariadenia na pohyb vzduchu, čím sa dosiahne účel rovnomerného zlepšenia vzduchu.